اعتراض سعودی ها به قطع 5 ماهه حقوق در یمن!

Posted by

افراد رد صلاحیت شده تنها اصولگرایان را شامل نمی شوند

صدها مزدور سعودی در اعتراض به تاخیر 5 ماهه در پرداخت حقوقشان، مقابل ساختمان ریاست جمهوری یمن در شهر مارب تظاهرات کردند.

افراد رد صلاحیت شده تنها اصولگرایان را شامل نمی شوند