مظنه قیمت رهن و اجاره واحدهای تجاری در تهران

Posted by

افزایش اختیارات جنگی پنتاگون در افغانستان

برای یک واحد 130 متری واقع در سعادت آباد 200 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 25 میلیون تومان اجاره باید پرداخت می شود.

افزایش اختیارات جنگی پنتاگون در افغانستان