سومین حریف کی‌روش در کره کیست؟

Posted by

افزایش تولید نفت ایران در سال 2016

بازی بعدی تیم ملی کره جنوبی مقابل ایران در شهریور ماه برگزار می‌شود. هنوز سرمربی جدید این تیم معرفی نشده و باید دید سومین مربی کره که باید در برابر ایران و کی‌روش قرار بگیرد کیست.

افزایش تولید نفت ایران در سال 2016