لزوم مذاکره مدیریت شهری برای ساخت پلاسکو جدید با مالک

Posted by

افزایش شاخص سهام شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا

نایب رئیس کمیسیون‌ شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری باید با مالک وارد مذاکره شود که دیگر اتفاقی مانند پلاسکو در این بافت تاریخی تکرار نشود، گفت: در راستای حفاظت تاریخی این منطقه باید اقداماتی انجام شود.

افزایش شاخص سهام شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا