در چه صورتی یارانه ها دو برابر می شود؟

Posted by

افزایش قیمت مرغ در روزهای پایانی نوروز؟

با گذشت حدود 6 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اما هنوز این طرح نقایص جدی دارد که مهم ترین آن تطابق نداشتن میزان مبلغ ماهیانه با مخارج روزمره است. در همین رابطه با دکتر حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفتگو کردیم.

افزایش قیمت مرغ در روزهای پایانی نوروز؟