تعطیلی مدارس برخی از شهرستان ها

Posted by

افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان

بنا بر اعلام آموزش و پرورش اردبیل، تمام مقاطع تحصیلی در مشگین شهر به علت تندباد و قطع آب شهری امروز شنبه با 2 ساعت تاخیر شروع می شود.

افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان