پیگیری وزیر ارتباطات برای بازی کلش آف کلنز

Posted by

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی

وزیر ارتباطات گفت: اختلالات بازی کلش آف کلنز را پیگیری می کنم.

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی