خارش شدید پوست هنگام شب از علائم بیماری گال است!

Posted by

افزایش نرخ بیمه عمر و حادثه در سال جاری

یک متخصص پوست گفت: خارش شدید پوست هنگام شب از علائم بیماری “گال” است. این متخصص بیماری‌های پوست یادآور شد: خارش شدید پوست هنگام شب، خارش شدید که منجر به ایجاد زخم‌های پوستی می‌شود و وجود جوش‌ها و راش‌های پوستی، از علایم این بیماری است.

افزایش نرخ بیمه عمر و حادثه در سال جاری