برنامه کره شمالی برای آزمایش های موشکی

Posted by

افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق فرهنگیان در سال جدید؟

هان سونگ ریول معاون وزیر خارجه کره شمالی به خبرنگار “بی بی سی” در پیونگ یانگ گفت: هر هفته و هر شهر و هر سال آزمایش موشکی خواهیم کرد.

افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق فرهنگیان در سال جدید؟