رنو پاداش ماندن در ایران با وجود تحریم های بین المللی را گرفت

Posted by

افزایش 35 درصدی زایران ایرانی در حج 96 نسبت به سال 94

تلویزیون فرانسه قرارداد بزرگ شرکت خودروسازی رنو با ایران را پاداش این شرکت به خاطر ماندن در این کشور با وجود تحریم های بین المللی دانست.

افزایش 35 درصدی زایران ایرانی در حج 96 نسبت به سال 94