عکس دیده نشده ای که مهدویان از جوانی سیدمرتضی آوینی منتشر کرد

Posted by

افسران پلیس آمریکا مجوز استفاده از حجاب دریافت کردند

محمدحسین مهدویان، کارگردان ماجرای نیمروز و ایستاده در غبار عکسی از جوانی سیدمرتضی آوینی را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد.

افسران پلیس آمریکا مجوز استفاده از حجاب دریافت کردند