جدایی پزشک استقلالی ها قطعی شد

Posted by

اقتصاد سیاسی از دیدگاه زنگنه!

با اعلام علیرضا منصوریان، به دلیل عدم حضور دکتر کاوه ستوده در اردوی ارمنستان، او قطعاً سال آینده در استقلال حضور نخواهد داشت.

اقتصاد سیاسی از دیدگاه زنگنه!