واکنش روسیه به فضاسازی جدید آمریکا علیه ایران

Posted by

اقدامات شهراری برای اربعین به شورای پنجم واگذار شد

«واسیلی نبنزینا»، نماینده دائم روسیه در واکنش به فضاسازی آمریکا و متحدان غربی این کشور بر سر پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ توسط ایران تأکید کرد که اقدام ایران نقض توافق هسته‌ای با گروه 1+5 (برجام) به شمار نمی‌رود.

اقدامات شهراری برای اربعین به شورای پنجم واگذار شد