راهکارهای وزارت صنعت برای مدیریت واردات خودرو

Posted by

اقدام تحسین‌برانگیز یک نامزد شورای شهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای مدیریت واردات خودرو و قطعات مرتبط تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.

بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است که در بخشی از آن نیز راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت واردات خودرو و قطعات خودرویی تعیین شده است.

در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “مدیریت واردات خودرو و قطعات”، راهکارهای زیر برای مدیریت واردات این محصولات تعیین شده است:” تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای – غیر فنی و تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها”.

در حال حاضر برخی از این راهکارها اجرایی شده است به عنوان مثال سالها است که واردات خودروی دست دوم و کارکرده به کشور ممنوع است. البته در دوره‌ای واردات کامیون کارکرده آزاد شد که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.

اقدام تحسین‌برانگیز یک نامزد شورای شهر