بی سوادان محرومیت اجتماعی ندارند

Posted by

اقدام عجیب سفارت ایران در آلمان/همکاری با یک مازوخیست!+عکس

وی در رابطه با اعمال محدودیت برای بی‌سوادان گفت: این محدودیت‌ها مربوط به مصوبه سال 93 بود و قرار بود صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی، صدور مجوز کسب و پرداخت یارانه به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منوط به سوادآموزی باشد اما اداره کل تنقیح قوانین درخواست حذف این محدودیت‌ها را ارائه کرد.

اقدام عجیب سفارت ایران در آلمان/همکاری با یک مازوخیست!+عکس