تنها سریال خانگی که خانم بازیگر آن را دنبال می کرد!

Posted by

اقدام عجیب گارد ملی آمریکا برای رویارویی با روسیه

غنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: خود من به جز سریال “شهرزاد” ، سریال دیگری را در شبکه نمایش خانگی دنبال نکردم و حتی سریالی با عنوان “عاشقانه” را که به تازگی وارد این شبکه شده را پیگیری نمی‌کنم.

اقدام عجیب گارد ملی آمریکا برای رویارویی با روسیه