خودم را هوادار پرسپولیس می دانم و همیشه خواهم ماند

Posted by

السیسی به واشنگتن می رود

پیشکسوت پرسپولیس که در این فصل حمایتش را از تیم برانکو به عناوین مختلف نشان داده خود را هوادار این تیم دانست. ما هم خودمان را ایرانی می دانیم. چون خود ما عید جداگانه ای داریم و عیدی می دهیم دو سر باخت هست و در عید نوروز هم این مراسم ها تکرار می شود.

السیسی به واشنگتن می رود