اعلام جایگاه نهایی شطرنجبازان ایران در رقابت های برق آسا

Posted by

امامی فر جای میناوند را گرفت

جایگاه نهایی شطرنجبازان ایران در مسابقات جهانی برق آسا مشخص شد.

امامی فر جای میناوند را گرفت