ابطال برجام فاجعه می‌آفریند

Posted by

اما و اگرهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

یک روزنامه انگلیسی سرمقاله روز جمعه خود را به موضوع توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) اختصاص داد.

اما و اگرهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران