قزاقستانی‌ها به نشست خبری نیامدند

Posted by

امتیاز آورترین بازیکن مسابقه با قزاقستان

سرمربی و کاپیتان تیم ملی والیبال قزاقستان در نشست خبری پس از مسابقه با ایران حضور نیافتند.

امتیاز آورترین بازیکن مسابقه با قزاقستان