غیاثی: اخراج دایی درست بود

Posted by

امکان لغو تحریم های روسیه توسط ترامپ

رضا غیاثی کارشناس داوری گفت: دایی در مسابقه سپاهان و نفت تهران به درستی اخراج شد.

امکان لغو تحریم های روسیه توسط ترامپ