پس از صرف غذا بیدار بمانید

Posted by

امیدواری سرپرست پرسپولیس به قهرمانی سرخپوشان در آسیا

سید محدرضا صفایی بیان کرد: بعد از مصرف غذا گردش خون در بدن زیادتر می‌شود و با توجه به افزایش گردش خون باید فاصله بین صرف غذا و استراحت حداقل نیم ساعت باشد.

امیدواری سرپرست پرسپولیس به قهرمانی سرخپوشان در آسیا