استرس نقش مهمی در بروز بیماری های پوستی دارد

Posted by

انتخابات ریاست جمهوری در جلسه فردای شورای نگهبان بررسی می‌شود

عضو انجمن متخصصین پوست ایران گفت: در بیماری جوش غرور جوانی استرس به عنوان یکی از عوامل در بروز و تشدید ضایعات دخالت می‌کند، ولی صرفا وجود استرس برای بروز ضایعات کافی نیست.

انتخابات ریاست جمهوری در جلسه فردای شورای نگهبان بررسی می‌شود