تصویب تحریم جدید ایران در سنای آمریکا

Posted by

انتخابات شورای شهر مشهد تایید شد

سنای آمریکا امروز در رای‌گیری نهایی، طرح تحریم جدید ایران را تصویب کرد.

انتخابات شورای شهر مشهد تایید شد