فقر کولی ها در کشورهای اروپایی

Posted by

انتظار جامعه پرستاری ۹ ساله شد

اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی، نوشت که 80 درصد از کولی هایی که زندگیشان در 9 کشور اروپایی بررسی شده است، زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از  آسوشیتدپرس، گزارش ‘سازمان حقوق بنیادی اتحادیه اروپا’ نشان می دهد که یک سوم از کودکان خانواده های کولی در اروپا، دست کم یک بار در ماه شب را با گرسنگی سر به بالین می گذارند.

این مطالعه که با بررسی زندگی 34 هزار کولی انجام شده است، نشان می دهد که 50 درصد از فرزندان شش تا 24 ساله در خانواده های کولی، به مدرسه نمی روند.
گزارش تازه اتحادیه اروپا در حالی منتشر می شود که این اتحادیه از سالها پیش اعلام کرده بود که افزایش استانداردهای زندگی میان کولی های اروپایی را در دستور کار دارد.
گزارش تازه، به ‘برخی پیشرفت ها’ در زندگی کولی ها نسبت به مطالعه سال 2011 اشاره می کند، اما یادآور می شود که زندگی این افراد به طور کلی و بویژه در کشورهای ‘بلغارستان، جمهوری چک، یونان، اسپانیا، مجارستان، پرتغال، رومانی و اسلواکی’ رو به نابودی است و خانواده های کولی با محرومیت های گسترده ای زندگی می کنند.
بیشترین کولی های دوره گرد اروپا در کشورهای اسپانیا (650 هزار تا 1.5 میلیون نفر)، رومانی ( 620 تا 2.5 میلیون نفر) و فرانسه (350 تا 500 هزار نفر) زندگی می کنند.

انتظار جامعه پرستاری ۹ ساله شد