قطع آب آشامیدنی حلب توسط داعش

Posted by

انتقاد بازیکن نفت از داور در دیدار با سپاهان

تروریست های داعش آب آشامیدنی حلب را از منبع اصلی آن در رود فرات قطع کردند.

انتقاد بازیکن نفت از داور در دیدار با سپاهان