سرپرست شرکت هواپیمایی هما مشخص شد

Posted by

انتقاد بولتون از مدیریت دولت ترامپ در خصوص موضوعات سیاسی حساس

وزیر راه و شهرسازی در حکمی سرپرست جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرد و ماموریت‌های ۶ گانه‌ای برای وی ترسیم کرد.

انتقاد بولتون از مدیریت دولت ترامپ در خصوص موضوعات سیاسی حساس