پرسپولیس مشتری پروپاقرص بدشانس‌ترین بازیکن ایران

Posted by

انتقاد ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى از عدم پذیرش تائیدیه هاى تحصیلى

پرسپولیس با مدیربرنامه‌های این بازیکن مذاکراتی را انجام دادند، اما چشمی به علت اینکه در استقلال بازی کرده بود، از حضور در تیم رقیب صرف‌نظر کرد.

انتقاد ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى از عدم پذیرش تائیدیه هاى تحصیلى