بند عجیب قرارداد یک بازیکن و دردسر بزرگ استقلال

Posted by

انتقاد عراقچی از بدعهدی آمریکا در اجرای برجام

تیم استقلال بیش از سقف مجاز بازیکن بالای ۲۳ سال جذب کرده و کار سخت این تیم، خارج کردن نام یک یا دو بازیکن از لیست بازیکنان بزرگسالش است.

انتقاد عراقچی از بدعهدی آمریکا در اجرای برجام