سخنگوی ستاد روحانی: نوع مناظره قالیباف یادآور شخص دیگری در مناظره‌های سال‌های گذشته است

Posted by

انتقاد قالیباف به شورای نظارت درباره پخش نکردن فیلم اظهارات روحانی

سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت: وقت مناظره‌ها برای پاسخگویی به پرسش‌ها کوتاه است، باید به کاندیدایی که مورد تهمت قرار گرفته وقت دفاع داده شود ، تهمت‌زدن‌ها ذهن مردم را مشوش می‌کند.

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اولین مناظره بین 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری اظهار کرد: به نظر من ساختار مناظره اشکال دارد، این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد تا نامزدها فرصت کافی برای پاسخ دادن و تبیین کردن داشته باشند. در حال حاضر آنها مجبورند جواب تستی بدهند و جواب‌های تستی در سطح مناظره ریاست‌جمهوری کافی نیست و حتی در مواردی ابهام می‌آفریند.

وی خاطرنشان کرد: نوع مناظره کردن آقای قالیباف شخص دیگری را در مناظره‌های سال‌های گذشته به یاد می‌آورد. اینجور تهاجم و اتهام هم هشداردهنده است و هم دور از شأن کاندیداهاست. به ویژه آنکه کمیسیون ناظر بر انتخابات صداوسیما به ارائه فرصت به فردی که مورد اتهام قرار گرفته است قائل نیست. همین موضوع شائبه‌ای را ایجاد می‌کند که شاید این برخوردها یکسویه باشد.

سخنگوی ستاد روحانی ادامه داد: بنابراین اتهام‌زدنی‌های اینچنینی فقط ذهن جامعه را مشوش می‌کند. به نظر من کمیسیون ناظر بر انتخابات صداوسیما باید این حق را قائل شود تا اگر نامزدی به نامزد دیگر تهمت زد برای دفاع به نامزد مورد تهمت قرار گرفته از وقت نامزد تهمت‌زننده زمانی اختصاص دهند تا از خود دفاع کند.

وی همچنین گفت: ساختار این مناظره‌ها اقناع سازی نیست. وقت‌ها آنقدر محدود است که بحث‌ها در حد ادعا باقی می‌ماند و معلوم نمی‌شود که این مناظره میدان شعار است یا ارائه برنامه‌های با مطالعه.

وکیلی درباره اسحاق اظهارات جهانگیری نیز گفت: جهانگیری در این مناظره بسیار مسلط، با اعتماد به نفس و با آرامش بود و در قد و قامتی که انتظارش را داشتیم، حاضر شد.

انتقاد قالیباف به شورای نظارت درباره پخش نکردن فیلم اظهارات روحانی