آیا انتخابات آینده الکترونیک برگزار می شود؟

Posted by

انتقاد یک بازیگر زن از تلویزیون

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشورگفت: آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۰ هزار شعبه اخذ رای را داریم.

انتقاد یک بازیگر زن از تلویزیون