عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ایران واگذار می‌کند

Posted by

انصاری: برنامه ام این است که در استقلال بمانم

بلومبرگ اعلام کرد: عربستان را یکی از بازندگان و ایران و عراق را برندگان اصلی توافق اوپک باید نامید که در این میان سعودی‌ها سهم‌ خود را از بازار نفت منطقه به این دو کشور واگذار می‌کنند.

انصاری: برنامه ام این است که در استقلال بمانم