تصمیم قطعی عربستان برای عرضه سهام آرامکو

Posted by

انفجار در پمپ گاز شیراز

با اعلام این خبر دولت عمان نیز با قطعی شدن این اقدام عربستان به تکاپو افتاده و به دنبال مشاوره با موسسات مالی بین‌المللی برای بررسی گزینه‌های استراتژیک خود و بازطراحی ساختار شرکت ملی نفت این کشور است.

انفجار در پمپ گاز شیراز