آخرین خبرها از جشنواره جهانی فجر

Posted by

انفجار مرگبار در برابر کلیسا در اسکندریه مصر

اعلام اسامی فیلم‌های یکی از بخش‌های جنبی،برپایی دو کارگاه آموزشی نمایش «خاطرات پاییزی» در جشنواره‌ی جهانی فجر از جمله خبرهای این رویداد است.

انفجار مرگبار در برابر کلیسا در اسکندریه مصر