احتمال تمدید توافق اوپک تقویت شد

Posted by

اولاند: حمله پاریس «تروریستی» بود

عربستان سعودی و کویت به عنوان تولیکنندگان عمده نفت در خلیج فارس تلویحا به قصد اوپک برای تمدید توافق خود با تولید کنندگان خارج از اوپک برای کاهش عرضه نفت تا بعد از نیمه اول امسال اشاره کردند.

اولاند: حمله پاریس «تروریستی» بود