محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران شد

Posted by

اولین اظهارات رئیس جدید دانشگاه آزاد: استراتژی تازه برای اداره دانشگاه دارم

در اولین جلسه دور جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب و غلامحسین کرباسچی برای دو سال دیگر به عنوان دبیر کل ابقاء شد.

به گزارش ایسنا ، در این جلسه همچنین یدلله طاهرنژاد به عنوان نائب رئیس و فرزانه پرکار و علی جمالی به عنوان منشی‌های هیأت رئیسه شورا انتخاب شدند.

همچنین سید حسین مرعشی به عنوان سخنگوی این حزب انتخاب شد.

اولین اظهارات رئیس جدید دانشگاه آزاد: استراتژی تازه برای اداره دانشگاه دارم