بارش‌های کشور به ۲۰۵ میلی‌متر رسید

Posted by

اولین جنجال دیدارحساس تبریزکلید خورد

شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داد، حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا امروز یکشنبه 27 فروردین ماه جاری، به 205 میلی‌متر رسیده است. همچنین در مدت زمان یاد شده، حوضه‌های آبریز دریای خزر 274 میلی‌متر، دریاچه ارومیه 182 میلی‌متر، قره قوم 170 میلی‌متر، فلات مرکزی 140 میلی‌متر و مرزی شرق 57 میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

اولین جنجال دیدارحساس تبریزکلید خورد