نشانه‌های سندرم داون در کودکان و راه های درمان این بیماری

Posted by

اولین گل به خودی سال 96 به ثمر رسید

میلاد آهنگری، متخصص ژنتیک پزشکی؛ با بیان اینکه مبتلایان به سندرم داون (تری‌زومی 21) عضلات و مفاصل ضعیفی دارند، گفت: مراحل رشد جسمی مانند راه رفتن، نشستن، بلند شدن و دیدن و مراحل رشد ذهنی مبتلایان نسبت به کودکان سالم به کندی صورت می گیرد.

اولین گل به خودی سال 96 به ثمر رسید