تاسف نقوی حسینی از سکوت دستگاه دیپلماسی در مقابل جسارت‌های آمریکا

Posted by

اکثر بازداشتی های روز انتخابات آزاد شدند

نقوی حسینی گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح بوده این است که هرجایی که ما در مقابل آمریکایی‌ها پاسخ دندان‌شکن داده‌ و ایستادگی کرده‌ایم آنها عقب نشینی کرده‌اند.متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در مقابل این جسارت‌ها سکوت اختیار کرده یا اگر واکنشی ببینیم آقای ظریف در توییتر خود مطلبی می‌نویسد.

اکثر بازداشتی های روز انتخابات آزاد شدند