شناسایی معتادان و تامین نیازهای آنها از سوی دولت/ تصمیم گیری روز سه شنبه در صحن مجلس

Posted by

اکران ۳ فیلم جدید از روز چهارشنبه

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از شناسایی معتادان و تامین نیازهای آنها از سوی دولت خبر داد و گفت: نمایندگان روز سه شنبه در صحن مجلس در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

اکران ۳ فیلم جدید از روز چهارشنبه