عادل فردوسی پور در مراسم یادبود علی معلم+عکس

Posted by

اکونومیست: ناهماهنگی اقتصاد و سیاست خطرناک است

عادل فردوسی پور مجری برنامه پر طرفدار 90 در مراسم یادبود علی معلم حضور پیدا کرد.

اکونومیست: ناهماهنگی اقتصاد و سیاست خطرناک است