رکس تیلرسون وارد مسکو شد

Posted by

اگر زانو درد دارید، این تمرین ها را انجام دهید

وزیر خارجه آمریکا در میانه تنش‌ها بین مسکو و واشنگتن وارد مسکو، پایتخت روسیه شد.

اگر زانو درد دارید، این تمرین ها را انجام دهید