ایمپلنت، عوارض جانبی دارد؟

Posted by

ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای شهادت علیه طرح ترامپ به دادگاه می‌روند

یکی از نگرانی‌هایی که مردم را از استفاده از ایمپلنت نگران کرده عوارض بعد از جراحی نظیر قطع نشدن خونریزی یا خونریزی از بینی و یا کبودی صورت است.

ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای شهادت علیه طرح ترامپ به دادگاه می‌روند