سردار در ترکیب اصلی روستوف مقابل کراسنودار

Posted by

ایران بالگرد‌های روسی «کا-226» و «آتسات» تولید می‌کند

مهاجم ایرانی روستوف در بازگشت به لیگ روسیه در ترکیب تیمش در هفته بیست و یکم لیگ روسیه قرار گرفت.

ایران بالگرد‌های روسی «کا-226» و «آتسات» تولید می‌کند