«نبیل رجب» به ۲ سال حبس محکوم شد

Posted by

ایران بودجه بیشتری را برای توسعه توان موشکی اختصاص داده است

دادگاه بحرین در ادامه سرکوب معارضان، «نبیل رجب» فعال حقوق بشری در این کشور را به 2 سال حبس محکوم کرد.

ایران بودجه بیشتری را برای توسعه توان موشکی اختصاص داده است