پرسپولیس 2 – پیکان 0؛ برد سرخ ها با گلهای تماشایی

Posted by

ایران و روسیه به دنبال صلح در سوریه نیستند

علی علیپور بهترین دیدار را بعد از هفته ها برای گلزنی انتخاب کرد و در حالی که بازی گره خورده به نظر می رسید توانست با شوتی سرکش رحمان احمدی را تسلیم کند.

ایران و روسیه به دنبال صلح در سوریه نیستند