ماجرای بیمار معتادی که در شهرکرد یک بیمارستان را به‌هم ریخت و با زور پلیس، جراحی شد

Posted by

ایمپلنت، عوارض جانبی دارد؟

یک هفته پیش، بیمار معتادی بیمارستان شهرکرد را بهم ریخت و آخر سر کادر درمانی توانستند با کمک مامور نیروی انتظامی، او را به اتاق عمل ببرند.

ایمپلنت، عوارض جانبی دارد؟