اجرای سالار عقیلی و گروهش در جشنواره موسیقی Notes persanes

Posted by

این خوراکی ها پوستتان را نابود می کند

اجرای سالار عقیلی و گروهش در جشنواره موسیقی Notes persanes حضور پرشور مخاطبان و علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی را در پی داشت.

این خوراکی ها پوستتان را نابود می کند