در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؛ بورس یا فرابورس؟

Posted by

این مواد کبدتان را سم زدایی می کند

ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه همواره نشان‌دهنده رشد شرکت و معرفی آنها در سطح کشور می‌باشد. شرکت‌هایی که سهامشان در بازار‌های مالی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند.

این مواد کبدتان را سم زدایی می کند