ثبت‌نام ۳۹۸ داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران

Posted by

ایوانکا ترامپ مشاور پدرش شد

رئیس ستاد انتخابات شهر تهران گفت: در دو روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران، جمعا ۳۹۸ داوطلب ثبت‌نام کردند.

ایوانکا ترامپ مشاور پدرش شد